आँखा ड्रप ग्रेड सोडियम हाइलुरोनेट

  • Eye drops grade sodium hyaluronate

    आँखा ड्रप ग्रेड सोडियम हाइलुरोनेट

    सोडियम हाइलुरोनेट मानव इन्टरसेलुलर पदार्थ, भिट्रेस बॉडी, र सिनोभियल फ्लुइड आदि जस्ता कनेक्टिभ टिस्युको मुख्य घटक हो, र शरीरमा पानी राख्ने, एक्स्ट्रासेल्युलर स्पेस कायम राख्ने, ओस्मोटिक प्रेसु नियमन गर्ने विशेषताहरू छन्।